MULTIFUNKČNÉ KUCHYNE PRE PROFESIONÁLOV

Eurofondy – školské stravovanie

Eurofondy pre školské stravovanie

Neustály rast cien energií a surovín bude zásadný problém pri financovaní školských kuchýň už v blízkej budúcnosti.

Radi by sme vás upozornili na možnosť čerpať dotácie na nové úsporné zariadenia. Jedna z podmienok pre udelenie dotácie na výmenu úsporných a multifunkčných zariadení je minimálna úspora 30% energií.

Tieto podmienky zariadenia Rational, Logiq, Granuldisk a Hobart nepochybne spĺňajú.

Prvý krok je zistenie energetickej náročnosti Vašej prevádzky a vypracovanie energetického posúdenia spotreby.

Druhý krok je vypracovanie projektu na zníženie spotreby energií pomocou úsporných multifunkčných zariadení a výpočet predpokladaných úspor.

Tretí krok je pomoc pri podaní žiadosti o dotácie – firma Balteus.

Termín bezplatnej návštevy Vašej prevádzky, energetické posúdenie a vypracovanie riešenia úspor môžete zarezervovať vyplnením kontaktaktného formulára nižšie.

Dopytový košík