Servis gastrotechniky.

Podpora , pomoc a servis pri poruchách gastrozariadení.

Objednať servis.