Gastro technika AAA Gastro - Považská Bystrica

Tiráž.

AAA Gastro s.r.o.

Fakturačná adresa :

Rozkvet 2061/130

Považská Bystrica, 017 01

IČO : 36 827 789

DIČ : 2022445315

IČ DPH : SK2022445315

Dátum vzniku : 5. septembra 2007, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18206/R

Adresa prevádzky :

Sládkovičova 634 / 131

Považská Bystrica, 017 01 

Kontakt : 

Tel. :  042 433 04 29

Web : www.aaagaastro.sk

email : info@aaagastro.sk